ΕφαρμογέςEntersoft

ΕφαρμογέςEpsilon Net

Mobile apps

Η Know how Consulting ανέλαβε την αναβάθμιση των εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας) σε σύγχρονα παραθυρικά εμπορολογιστικά Πακέτα της Epsilon NET.

Το έργο περιλάμβανε τόσο την μελέτη και εγκατάσταση των πακέτων στα εργαστήρια, όσο και την εκπαίδευση και υποστήριξη των Εργαστηριακών Καθηγητών στις εφαρμογές της Epsilon NET.

Σε συνεργασία με τους Εργαστηριακούς καθηγητές προτείναμε σενάρια εκπαίδευσης με βάση τις σύγχρονες τάσεις στα εφαρμοσμένα Οικονομικά και τις ανάγκες της αγοράς.

Σημαντικό ρόλο στην επιλογή της εταιρίας μας από το ΤΕΙ Αθήνας έπαιξε τόσο η μεγάλη τεχνογνωσία μας στα προγράμματα της Epsilon NET, όσο και η εκπαιδευτική εμπειρία του Προσωπικού μας (πτυχία ΣΕΛΕΤΕ, εκπαιδευτική εμπειρία κλπ).

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον κ.Αθανάσιο Κώστα, που με την δική του σύσταση, τόσο για την ποιότητα των εφαρμογών, όσο και για την επαγγελματική μας κατάρτιση, το ΤΕΙ της Αθήνας μας εμπιστεύτηκε το έργο αυτό.