ΕφαρμογέςEntersoft

ΕφαρμογέςEpsilon Net

Mobile apps

Success Stories


Στην παρακάτω λίστα μπορείτε να δείτε μερικές από τις επιτυχημένες εγκαταστάσεις μας.

Παραγωγικές Εταιρίες

Candia Strom

Success Stories - Candia Strom.pdf
(Πατήστε το παραπάνω link)

Τρόφιμα - Ποτά

Αφοι Λαούδη ΑΕΒΕ

Success Stories - LAOUDIS FOODS.pdf
(Πατήστε το παραπάνω link)

Είδη υγιεινής

Κρέστα ΑΕ

Success Stories - KRESTA.pdf
(Πατήστε το παραπάνω link)

.