ΕφαρμογέςEntersoft

ΕφαρμογέςEpsilon Net

Mobile apps

KHC Dias Payments

KnowHow Consulting Logo_compresedΓενικά Χαρακτηριστικά

Η υπηρεσία μας παρέχει Online (σε πραγματικό χρόνο) καταχώριση των εισπράξεων στο Entersoft ERP των πληρωμών που σας κάνουν οι Πελάτες σας μέσω των Διατραπεζικών Συστημάτων ΔΙΑΣ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σε κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας μας, η ΔΙΑΣ ΑΕ καλεί τον SecureServer μας στο Cloud, ο οποίος αναλαμβάνει την επικοινωνία και την ενημέρωση του ERP σας.

 

 

Πως εντάσσομαι στην Υπηρεσία

Αναλαμβάνουμε να σας υποστηρίξουμε τόσο στην διαδικασία της ΔΙΑΣ ΑΕ (συμπλήρωση αίτησης) όσο και στην παραμετροποίηση του Entersoft ώστε να λειτουργήσει η Υπηρεσία.

Ποιες Τράπεζες συμμετέχουν στην ΔΙΑΣ ΑΕ

Όλες οι Συστημικές Τράπεζες: ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK, ATTICA, και όλες οι Συμβεβλημένες με τα Διατραπεζικά Συστήματα ΔΙΑΣ: HSBC, ΣΥΝ/ΚΗ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΥΝ/ΚΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ, ΣΥΝ/ΚΗ ΕΒΡΟΥ, ΣΥΝ/ΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΝ/ΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΥΝ/ΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΣΥΝ/ΚΗ ΔΡΑΜΑΣ κλπ.

Ποια είναι η αξία της επένδυσης

Η υπηρεσία έχει χρέωση ανά έτος μέγιστες συναλλαγές τις 3000 εισπράξεις.

Σε περίπτωση υπέρβασης μπορείτε να επεκτείνετε τον αριθμό των συναλλαγών.

Χρειάζομαι να φτιάξω υποδομές

Δεν θα χρειαστεί να υλοποιήσετε υποδομές (web  servers, secure https πρωτόκολλά, κλπ). Το μόνο που θα χρειαστεί είναι να μας επιτρέψετε να καταχωρούμε με ασφάλεια εγγραφές στο ERP σας.

Αν το ERP μου δεν είναι διαθέσιμο

Αν η συναλλαγή αποτύχει να ολοκληρωθεί (π.χ. δεν έχετε συνεχή σύνδεση στο Internet του ERP σας) δεν χάνετε την συναλλαγή. Θα ενημερωθεί το ERP σας 4 φορές την ημέρα με τις συναλλαγές που δεν παρελήφθησαν Online.

Οφέλη

  ü  Online ενημέρωση Εισπράξεων

  ü  Online Credit Control σε Πελάτες σας

  ü  Online Καταχώριση στο ERP σας

  ü  Μηδενισμός κόστους εισερχόμενων εμβασμάτων

  ü Βελτίωση εικόνας εταιρείας σας προς τους Πελάτες σας

Κατεβάστε το φυλλάδιο του προϊόντος εδώ: