ΕφαρμογέςEntersoft

ΕφαρμογέςEpsilon Net

Mobile apps

KnowHow Consulting Logo_compresed

KHC EBS Bridge

Γενικά Χαρακτηριστικά

Καλύπτει την ανάγκη online ενημέρωσης δεδομένων από εφαρμογή μας (αποστολέας) προς εφαρμογές τρίτων συστημάτων (παραλήπτες), χωρίς να απαιτείται υψηλή διαθεσιμότητα (24 Χ 7) των εμπλεκομένων εφαρμογών και του internet.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Υποστηρίζει πολλαπλές εφαρμογές –αποστολείς Υποστηρίζει πολλαπλές οντότητες προς ενημέρωση (π.χ. Πελάτες, είδη παραστατικά κλπ) Υποστηρίζει πολλαπλά γεγονότα που πυροδοτούν ενημερώσεις. Υποστηρίζει πολλαπλούς αποδέκτες ενημερώσεων για κάθε γεγονός – event (π.χ. web sites, web services, εφαρμογές κλπ) Διαθέτει παραμετρικές εντολές κλήσεων. Λειτουργεί σαν Service στον ίδιο ή σε ανεξάρτητο server με την εφαρμογή – αποστολέα. Λειτουργεί αδιάλειπτα χωρίς να εξαρτάται από αναβαθμίσεις του αποστολέα ή του αποδέκτη

ΥποστηριζόμεναSoftware

Entersoft Expert

Entersoft Business Suite

EpsilonNetPylon

Άλλες Εφαρμογές

Οφέλη

Online ενημέρωση με δυνατότητα διαχείρισης downtime

Ασύγχρονη ενημέρωση

Απρόσκοπτη λειτουργία

Logfile ενημερώσεων

Προδιαγραφές λειτουργίας

Λειτουργικά Συστήματα:

·        Windows 7 / 8 / 10

·        WindowsServer 2003 / 2008 /2012

·        Ή νεότερα

Βάση Δεδομένων:

·        SQL Server 2012 ή νεότερο

Κατεβάστε το φυλλάδιο του προϊόντος εδώ: