ΕφαρμογέςEntersoft

ΕφαρμογέςEpsilon Net

Mobile apps

KnowHow Consulting Logo_compresedKHC EBSCollector (e-είσπραξη app)

Πρόκειται μια Β2M συνδρομητική mobile εφαρμογή Εισπράξεων, που παρέχει την δυνατότητα online καταχώρισης και εκτύπωσης απόδειξης είσπραξης στους Οδηγούς / Πωλητές / Εισπράκτορες της Εταιρείας σας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η εφαρμογή λειτουργεί crossplatform.

Ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το EntersoftERP με όλες τις πληροφορίες του Παραστατικού είσπραξης.

Χρησιμοποιεί εξατομικευμένους χρηματικούς  λογαριασμούς (π.χ. ανά οδηγό) ή κοινόχρηστους (π.χ. Όψεως ή POS).

Εμφανίζει στο τηλέφωνο του χρήστη το ταμείο ημέρας.

Συνεργάζεται με BluetoothBixolon εκτυπωτές ώστε να εκτυπώνει σε θερμικό χαρτί αποδείξεις είσπραξης.

 

Επιλεκτικές Δυνατότητες:

·        Στέλνει email με την απόδειξη είσπραξης (A5 pdf)

·        Στέλνει sms στον Πελάτη με τα στοιχεία της απόδειξης είσπραξης.

·        Εκτυπώνει σε θερμικό χαρτί απόδειξη είσπραξης για τον Πελάτη.

·        Επανεκτυπώνει αντίγραφο εφόσον το ζητήσει ο χρήστης

·        Ενημερώνει Εταιρικές διατάσεις (π.χ. Διάσταση1) του ERP.

·        Εμφανίζει Οικονομικές Καρτέλες Πελατών

Κατεβάστε το φυλλάδιο του προϊόντος εδώ: