ΕφαρμογέςEntersoft

ΕφαρμογέςEpsilon Net

Mobile apps

KnowHow Consulting Logo_compresedKHC Process Status

Πρόκειται μια Β2M συνδρομητική mobile εφαρμογή crossplatform που δίνει δυνατότητα στους χρήστες της Παραγωγής και της αποθήκης να ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση ενός παραγόμενου ή επισκευαζόμενου είδους.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επικοινωνεί η συσκευή του χρήστη με το Entersoft  ERP της εταιρείας σας μέσω του KHCCloudServer μας μέσω ασφαλούς πρωτοκόλλου επικοινωνίας, χωρίς να καταγράφει σε αυτό την οποιαδήποτε επιχειρηματική πληροφορία ή προσωπικό  δεδομένο.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την κατάσταση της θέσης εργασίας του ώστε να έρχεται default σε κάθε ενημέρωση.

Παράλληλα

σας έχει τις παρακάτω δυνατότητες από το κινητό ή το tablet του ή τον υπολογιστή:

·        Σύνδεση με πολλαπλές Εταιρείες ERP

·        Εξατομικευμένο Reporting ανά χρήστη

·        Διαχείριση Ανοικτών Παραγγελιών

o   Εμφάνιση λίστας Παραγγελιών σε καθεστώς Credit Control

o   Εμφάνιση λίστας με τις Εγκεκριμένες Παραγγελίες

Εμφάνιση λίστας με τις  Απορριφθείσες Παραγγελίες

Κατεβάστε το φυλλάδιο του προϊόντος εδώ: